Meteen naar de inhoud

GEBAAR VOOR ELKAAR

ALGEMENE INFORMATIE

 

Wat is er leuker dan al op heel jonge leeftijd kunnen communiceren met je kind? Rond de leeftijd van zes maanden hebben baby’s al behoeften om zich te uiten, terwijl de eerste woorden vaak pas rond een jaar komen. Het inzetten van baby- en kindergebaren biedt de mogelijkheid om op zeer jonge leeftijd de communicatie en interactie tussen ouder/verzorger op gang te brengen

Grote kans dat je je afvraagt waarom je met ondersteunde gebaren zou communiceren met je kind als deze goedhorend is. Dat snappen we! Daarom leggen we je graag uit hoe jij, door het consequent gebruik maken van ondersteunende babygebaren en kindergebaren, de communicatie en daarmee de band tussen jou en het kind versterkt.

Het maken van een ondersteunend gebaar kun je vergelijken met een afbeelding. Wanneer een baby, peuter of kleuter een afbeelding ziet en daarbij een woord hoort, zal het kind het woord sneller begrijpen én gaan gebruiken. Hierdoor leert het kind niet alleen de omgeving begrijpen, ook kan het zich eerder uiten. Op deze manier wordt de wederzijdse communicatie tussen het kind en jou als ouder of verzorger versterkt, wat vanzelfsprekend een positieve invloed heeft op jullie band.

Door het consequent gebruik maken van gebaren, zal het kind de gebaren snel leren herkennen én gebruiken op het moment dat het hieraan toe is. Omdat de gebaren altijd samen met gesproken taal gebracht worden en dus als ondersteuning van de taal dienen, zullen de gebaren beetje bij beetje plaats maken voor spraak. Je zult dus, door middel van het consequent inzetten van baby- en kindergebaren, eerder met het kind kunnen communiceren. En dat is heel veel waard!

Het gebruiken van ondersteunende babygebaren en kindergebaren brengt heel wat voordelen met zich mee, voor zowel het kind als voor jou.


De band tussen jou en het kind wordt versterkt omdat jullie elkaar beter
begrijpen

Het kind kan behoeften al uiten, als dit met woorden nog (lang) niet lukt. Het kind heeft dus, als het iets duidelijk wil maken, meer mogelijkheden dan alleen huilen of boos worden, wat zorgt voor rust voor zowel kind als ouder/verzorger!


– Doordat het kind continue aanvoelt dat hij of zij begrepen wordt, wordt het zelfbeeld van het kind versterkt.


– Je zou het niet direct denken, maar ondersteunende gebaren gebruiken bij een kind zorgt ervoor dat de spraak-/taalontwikkeling veel eerder op gang
gebracht wordt. Doordat je bewust bezig bent met het consequent en herhaaldelijk aanbieden van gebaren, begrijpt het kind woorden sneller en zal het kind zich al veel eerder dan de gebruikelijke twaalf maanden met woorden kunnen uiten.


– Het draagt bij aan de meertaligheid van een kind, omdat een gebaar
probleemloos gekoppeld kan worden aan twee woorden (in dus twee
verschillende talen)


– Het geeft sturing aan de dag, omdat de gebaren het kind helpen te anticiperen op wat komen gaat.


– Je krijgt inzicht in de belevingswereld van het kind, nog vóórdat het kind kan praten.


– Het kind krijgt een rijker taalaanbod toegereikt, omdat communicatie middels ondersteunende gebaren wordt gestimuleerd waardoor jijzelf als vanzelf meer met het kind zal praten.

Al op heel jonge leeftijd kun je een baby ondersteunende babygebaren aanbieden. De baby kan zelf gebaren maken vanaf ongeveer zes maanden oud, wanneer de grove motoriek voldoende is ontwikkeld en de aandacht beter gestuurd en vastgehouden kan worden. Vanaf deze leeftijd kan de baby daardoor al woorden aan gebaren koppelen.

Is de baby al voorbij de zes maanden? Niet getreurd, want het is eigenlijk nooit te laat om te beginnen met het gebruiken van ondersteunde babygebaren. In principe kan op elke leeftijd gestart worden met het gebruiken van baby- en kindergebaren. Ook peuters en kleuters hebben baat bij ondersteunende gebaren, om zich zo beter begrepen te voelen én zichzelf beter te kunnen uiten. Ondersteunende gebaren dragen bij aan een snellere en vlottere ontwikkeling van de woordenschat, ongeacht op welke leeftijd ermee begonnen wordt.

Wanneer je begint met het gebruiken van ondersteunende babygebaren en kindergebaren, zal het kind in eerste instantie alleen maar kijken naar wat je doet. Het lijkt dan misschien alsof er niet zoveel gebeurt, maar vergis je niet: doordat het kind consequent dezelfde woorden bij een gebaar hoort, gaat het kind de gebaren aan woorden koppelen. Op den duur zal je merken dat het kind de gebaren echt begrijpt en gaat gebruiken!

Of gebaren in de weg staan van spraaktaalontwikkeling? Integendeel! Onderzoek wijst uit dat kinderen die gebaren hebben geleerd, juist eerder leren praten én een grotere woordenschat ontwikkelen op jonge leeftijd. Dit komt doordat gebaren altijd gekoppeld worden aan gesproken taal. De koppeling tussen gebaren en gesproken taal, zorgt voor een versnelde spraaktaalontwikkeling van het kind. Op het moment dat het kind het woord kan zeggen, zullen de ondersteunende gebaren langzaamaan verdwijnen, omdat ze niet meer nodig zijn.